Träningsdagar

Vi vet vad vi ska säga, men det är hur vi säger det som bestämmer slutresultatet.

Under en träningsdag får du fokusera på att genomföra effektiva samtal. I efterföljande analys med feedback, får du möjlighet att reflektera över dina styrkor och vad du kan förbättra för att effektivisera dina samtal.

Sättt SMART:a mål i mjuka frågor

Många vet att det är ”bra att arbeta med de mjuka frågorna” men tycker att det är svårt att vara strurkturerad och få mätbarhet inom områden som självständighet, laganda, förändringsvilja, serviceanda, kundfokus.

Vi ägnar en dag åt att träns på att sätta SMART:a mål och upprätta handlingsplaner kring egna ledarskapsutmaningar

SMARTa mål i mjuka frågor

 

Träna samtal med skådespelare

Både svåra och motiverande samtal kan vara knepiga att genomföra. Vi utgår från en enkel samtalsmetodik där mycket fokus ligger på den ”ickeverbala kommunikationen” nästan 80 % av samtalet sker utanför orden, dvs med kroppspråket. Men har vi koll på hur vi uppfattas och vem som styr samtalet och framför allt hur man styr samtalet? Genom att möta människor med ”äkta” känslor och efteråt få och ge feedback från skådespelarna och från ett par kollegor som är med i rummet ges vi möjlighet att utveckla oss på områden vi väldigt sällan får feedback inom.

Träningsdag med skådespelare