Värdegrunder, spelregler hela arbetsplatser

Det är en fördel att jobba med hela personalgrupper samtidigt för att exempelvis fastslå gemensamma värderingar, skapa arbetsplatsens spelregler eller visioner.

Mindre arbetsgrupper

I mindre personalgrupper går det bra att arbeta tillsammans genom diskussionsövningar, prioriteringar etc

.Arbete med gemensamma värdegrunder och spelregler max 20 pers

 

Stora arbetsgrupper och hela företag

Megalomanias koncept med interaktiv tater gör det möjligt att jobba engagerande och glädjefyllt med grupper upp till 60 personer åt gången. Genom att iscensätta frågeställningarna öppnar snabbt vi för en enkel diskussion även kring svåra frågor. Vi varvar scener med uppgifter både på individnivå och i mindre grupper och ser till att alla i gruppen bidrar till det gemensamma resultatet som kan vara spelregler, mål, starten på ett förbättringsarbete eller en organisationsförändring.

Gemensamma spelregler värdegrunder hela företag

 

Exempel på utbildningar Megalomania genomfört med interaktiv teater

Mera om pedagogiken: Interaktiv teater