Ledarskap

Förändringsledning

Vissa förändringar går hur lätt som helst att genomföra medan andra aldrig tycks slå igenom.Vad är det för skillnader mellan dem, vilka mekanismer styr och hur hanterar vi dem för att uppnå bästa möjliga resultat? Vi arbetar med egna case under kursen

Förändringsledning

Hantera vardagsmotståndarna

Alla förändringsledare har stött på motståndet. Det kan vara en passiv arbetsgrupp som bara tystnar  när du talar med dem, en upprörd ifrågasättande attityd, en grupp som går med på allt du säger och sedan inte gör något. En dag av praktisk övning och metoder att hantera vardagens motstånd

Hantera vardagsmotståndarna

Konflikthantering

Ibland uppstår konflikter som måste hanteras. Det går att göra mer eller mindre effektivt. Under denna endagskurs få du både lära dig om olika typer av konflikter som kräver olika lösningar och träna på att hantera dem.Vi arbetar med egna case.

Konflikthantering

Samtalsträning för ledare – tre dagars utbildning

Samtalet är ledarens viktigaste verktyg. Genom samtalet förmedlar du mål och visioner, sätter gränser och motiverar. Men hur ofta har du tränat på att göra det så effektivt som möjligt? Kursen är en ren träningskurs som avslutas med att man övar på skådespelare

Samtalsträning för chefer