Kommunikation

Kommunikation innefattar allt mellan informationsstrategier till höjda ögonbryn.

Att veta vad som sporrar oss och vad som får oss att resa ragg, hur vi fokuserar samtalet mot våra mål och hur vi engagerar och motiverar varandra genom vårt agerande skapar utveckling av både ledare och medarbetare.

Arbetsledare

För dig som är nära arbetslaget men saknar personalansvar . Om att nå ut med information, motiver och bemöta motstånd

.Kommunikation för arbetsledare

Arbetslaget

Idag finns det helt nya förväntningar på  eget ansvar och samarbete inom arbetslaget. Det är svårt att begära stora förändringar hos människor om man inte också ger dem utbildning och förståelse. En kurs om kommunikation, samarbete, konflikthantering och gemensamma mål. Innehållet kursen byggs upp utifrån var ni står idag och laget arbetar gemensamt fram mål, regelverk eller rutiner som skapar en fortsättning av utbildningen i den dagliga verksamheten.

Kommunikation inom arbetslaget

Samtalsträning för chefer/ledare

Samtalet är chefens viktigaste verktyg. Men hur ofta har ledaren fått en chans att träna, f¨å feedback och verkligen utveckla sina samtalsmetoder? Kursen är en ren träningskurs som avslutas med att man övar på skådespelare

Samtalsträning för chefer

Internlärare

Ett lyckat arbete med Lean kräver kunskapsöverföring och rotation. Kunskapen ska finnas inuti företaget och inte utanför. Se till att era medarbetare blir duktiga på att förmedla sin kunskap till varandra.

Internlärare