Ta fram en utbildning

Vad jag kan göra för uppdragsgivare

 • Se företaget och människorna som arbetar i det med nya ögon
 • Bidra med med kunskap, idéer och erfarenheter
 • Förutsättningslöst möta alla i företaget
 • Skapa processer, metoder och redskap anpassade för er

Vad jag behöver från uppdragsgivare

 • En genuin vilja och en tydlig idé om framtida mål
 • En ansvarstagande attityd gentemot människor, processer och gällande lagstiftning

Så här jobbar vi steg för steg

 • Vi diskuterar uppdragets mål, företagets behov och nuläget
 • Ev. utökas behovsinventeringen av ett studiebesök där jag samtalar med berörda
 • Vi diskuterar form, innehåll och pris
 • Utbildningsförlag skapas och godkänns av uppdragsgivare
 • Material och form för dokumentation/effektutvärdering skapas
 • Återkoppling sker under och efter utbildningsinsatsen
 • Vi träffas och reflekterar kring insatsen och framtiden

Varje utbildning ska lämna en synlig fortsättning på arbetsplatsen efter sig. Det kan vara en gemensamt skapad rutin, handlingsplaner, ett redskap för utvärdering, inplockade förbättringsförslag eller något annat som ingår i företagets målsättning med utbildningen.

Efter utbildningen ger jag en reflektion kring mina upplevelser av gruppen i förhållande till företagets mål.

Den dokumentation som skapas till och under utbildningen ges till företaget i digital form för att kunna användas efter behov.