Om Jenny Åkerblom

 

Utbildat i Megalomania – sedan 2006Ett lyckat arbete med Lean, verksamhetsutveckling,  lagutveckling, teamledaroller, flöden, processer och  metoder bottnar i kommunikation och ledarskap
Chef på utbildningsföretag – 2000-2006
Utbildare i utbildningsföretag 1997-2000

Mina erfarenheter:

  • Utvecklat arbetslag för nya arbetssätt ( kulturförändringar, konflikthantering etc)
  • Utvecklat av ledningsgrupper i samrabete, informationssållning, strategisk kommunikation, konflikthantering
  • Chefs- och ledarskapsutbildningar
  • Förändringsledning, strategiskt genomföra, hantera motstånd, skapa motivation
  • Samtalsträning, olika typer av samtal
  • Förändra kultur och förankra värderingar och praktiskt normkritiskt arbete

Mina utbildningar:

 

Beteendevetare
Organisationsutveckling
NLP- practioner
Förändringsledare
Dramaskrivare

Kulturagent