Om Megalomania

Välkommen till Megalomania

Den bästa utbildningen är den som ger resultat.

Här är mina ledstjärnor:

  • Jag vill lära känna företaget jag arbetar med för att se med egna ögon och förstå situationen ordentligt .
  •  Jag vill utveckla medarbetare och ledare som känner verksamheten, är lösningsfokuserade och hjälper varandra.
  • Jag låter kundens behov och utgångsläge styra min insats och använder bara beprövade, verklighetsförankrade metoder som passar medarbetarna och processerna.
  • Jag respekterar mina kunder genom att utmana och hjälpa dem att bli bättre.Vi arbetar tillsammans med att föra upp problemen till ytan och gör dem synliga, och därmed möjliga att arbeta med.
  • Alla samarbeten och beslut baseras på långsiktigt tänkande, alla insatser bygger på att stärka företagets egna resurser.
  • Jag utvecklar mitt eget företag genom att oförtröttligt reflektera, hämta nya kunskaper och ständigt förbättra mina tjänster.

Jenny