LEAN

Vi brinner för Lean men vi har också sett hur ofta försök att införa Lean fallit platt till marken.

Hemligheten med att lyckas med Lean ligger i ett aktivt arbete med ledarskap och kommunikation. Vad spelar det för roll om ledningen och några utsedda expert förstår finesserna om de som ska utföra arbetet inte förstår vad det ska vara bra för?

Vi tröttnade på fina ord och skrev en bok som passar på industrigolvet. Mer om den hittar du på http://meklunds.se/Ett lyckat arbete med Lean, verksamhetsutveckling, lagutveckling, teamledaroller, flöden, processer och metoder bottnar i kommunikation och ledarskap

 

Utbildningar direkt riktade mot lean

Teamledare-samordnare

Teamledare, samordnare, lagkapten – kärt barn har många namn. Rollen som samordnare i sitt eget arbetslag, informationsbärare mellan laget och omvärlden, motivatör och fömedlare av företagets mål, att vara en i laget och samtidigt  ledare ställer höga krav

Teamledare-samordnare

Handledare

För att få arbetsrotation och kvlitetssäkra kompetens behövs en bra struktur för såväl planläggning och uppföljning

Handledarutbildning.pdf (107,9 kB)

Arbetsledare

Att leda en lärande organisation innbär att kunna coacha, motivera, sätta tydliga gänser och styra information så att den tas emot och förstås av alla.

Kommunikation för arbetsledare.pdf (110,8 kB)

Lärande arbetslag

Många företag står i en omvandling där yrkeskunniga ”experter” nu förväntas dela med sig och bli aktiv bidragande del av ett jämställt lag, något som går stick i stäv med en polariseringskultur som länge rått inom industrin. Att tydliggöra lagets egna kommunikationsmönster och skapa aktiv lösningsfokuserad kommunikation inom laget är en grund för att komma igång med kunskapsöverförande inom laget.

Kommunikation inom arbetslaget.pdf (111,7 kB)

Internlärare

Det är en sak att ha kunskap, en annan att kunna förmedla den. Här lär du dig att pedagogiskt bygga upp ett lärmaterial och förmedla kunskaper på ett effektivt sätt.

Internlärare (106,6 kB)

Förändringsledare

Ibland kan det verka så märkligt trögt att få till en förändring. Oftast beror det på att man inte har alla bitar på plats, förändringar som lean kräver nya tankebanor hos de inblandade och hantera kulturförändringar går lättare med kännedom om förändringsprocesser och hur man hanterar dem.

Förändringsledning.pdf(109,7 kB)