Interaktiv Teater

Utbildningar med interaktiv teater

Vi kan skapa stort engagemang och engagera stora grupper. Vi kan också erbjuda mycket intensiva samtalsträningar där vi jobbar individuellt med kommunikation. Interaktiv teater är så nära verklighetsträning man kan komma.

Vi skapar scener, eller case, som ligger nära företagets vardag och ger  handfasta tips om hur vardagens motstånd kan hanteras. Med humor och en hög igenkänningsfaktor kan vi förmedla självinsikt och förståelse för den egna påverkan i samspelet på arbetsplatsen.

Några exempel på hur vi tänker

Ytterligare en film finner du här

Produktblad för utbildningar med interaktiv teater

Värderingsutbildning.pdf (18,8 kB)

Säljblad värderingsutbildning.pdf (18,8 kB)

Exempel på utbildningar Megalomania genomfört med interaktiv teater.pdf (52,7 kB)

Träna samtal med skådespelare

Beställ en träningsdag eller ta ett träningspaket som ökar din förmåga att använda samtalet som effektivt redskap.

Träningsdag med skådespelare.pdf(110,8 kB)

Samtalsträning för chefer.pdf (111,8 kB)