Flöden, processer, organisation- ska det vara så bubblans svårt att hålla isär?

2013-02-27 av Jenny Åkerblom. Inga kommentarer ».

Har varit på studiebesök och fått se ännu en företagspresentation där ledningen presenterar sina “processer” och visar upp någon typ av organisationsschema om vem som har ansvar för vad.

Kanske ska vi  på Meklunds starta en workshop om vad som egentligen menas med flöden, processer, metoder och andra uttryck man slänger sig med? Hur tror någon att de ska kunna införa lean utan att ha fattat ett jota?

Vi säger det igen:

Processer är oändliga: allt som händer med bullen innan den blev en bulle, med lastbilen innan den blev en lastbil, med mjölken innan den blev mjölk…. och allt som händer efter bullen tuggats ner i din mun…

Flöden är ändliga. De har ett tydligt slut och en tydlig början. Flöden kallar man en räcka av händelser som tillsammans skapar ett resultat.

När vi bakar en bulle är ordningen vi tar fram och blandar ingredienserna och hur vi jäser och gräddar brödet vårt flöde. Medan det som händer när ingredienserna förvandlas till bröd är fortfarande en process.

Ett flöde kan beskrivas i ett recept eller en metodbeskrivning. För att få till standardiserat arbetssätt så måste alla flöden vara beskrivna så att alla gör lika.

 

Bullar Flöden, processer och organisationsscheman  lean missförstås på alla nivåer

Publicerad i Meklunds folkbildarOkategoriserade