Lycka och ledarskap

2011-02-13 av Jenny Åkerblom. Inga kommentarer ».

Lyckan är på tapeten i media just nu och jag är inte sen att hänga på. Under vintern har jag gått  igenom Sveriges första universitetskurs om lycka och lyckoforskningens senaste rön. På vilket sätt är det intressant för ledarskap undrar kanske du? På alla sätt, svarar jag. För lycka är i mångt och mycket detsamma som välbefinnande och att få medarbetare att känna välbefinnande på jobbet är en grundpelare för att kunna arbeta effektivt med målstyrning. Och vilka faktorer skapar välbefinnande? Samarbete med andra, att ha kontroll över vad som förväntas, att känna sig behövd, att vara med och utveckla sitt arbete. Ja, du förstår kanske var jag vill komma. På Lyckobloggen hittar du länkar och funderingar sammanställda av Sveriges främsta lyckoforskare