Mera om människor och djur

2010-11-02 av Jenny Åkerblom. Inga kommentarer ».

Den absoluta merparten av vår kommunikation sker bortom orden. En del undersökningar säger att övrig kommunikation (röst och kroppspråk) står för 92,5 % av all kommunikation medan andra hävdar att det ”bara” är 80% som sägs utanför orden. Det spelar alltså mindre roll vad du säger , det är hur du säger det som är det viktigaste. Vem som säger det är också av yttersta vikt. Vi är flockdjur och den största delen av våra röst- och kroppspråkssignaler handlar om i vilken position vi står till varandra. Leder du eller följer du? I ett samtal mellan två människor ( eller för all del med en hel grupp) är det alltid en som leder. När vi råkar ut för ett sammanhang där ingen leder blir vi mycket obehagliga till mods och ofta slutar det med att någon, mer eller mindre frivilligt, ”tar tag” i situationen, dvs tar ledningen. Vi människor har inte en lika fast rangordning som t.ex vargar, utan har mycket lättare att släppa ledarskapet till någon annan som kan sköta det bättre i just den situation vi befinner oss i. Antagligen är det en av människans starka framgångsfaktorer – den som kan ett område bättre än andra får också ta ansvaret för det säga åt andra hur de ska göra. På så sätt har vi byggt fantastiska byar och båtar och fabriker och odlat och smidit och botat sjukdomar. Tänk om vi vore som vargarna som bara vill ha en som bestämmer allt för flocken? Då blir det ingen större utveckling över århundradena…. Vargarna är de urdjur de alltid varit och jag är mycket priviligerad som får fortbilda mig i kroppspråk och flockbeteende hos dem.