Härskartekniker

2010-09-07 av Jenny Åkerblom. Inga kommentarer ».

Begreppet härskartekniker föddes av Berit Ås. Hon namngav 5 typer av manipulationer som ”man” använder sig av för att hålla folk ute, nere, borta, på ett sätt så att de förstår att aldrig komma tillbaks igen… Berit Ås såg hur dessa tekniker tydligt användes i manliga miljöer för att hålla kvinnor borta och startade sin forskning där, men det här är naturligtvis inte en fråga om kvinnor och män. Det är en fråga om hur vi alla hanterar makt och hur vi ser till att positionera oss i förhållande till varandra.De fem manipulationerna Berit Ås namngav var: osynliggöra, undanhålla information, förminska och förlöjliga, ge skuld och skam, dubbelbestraffa. Lite mer om vad de innebär och, framför allt, hur du kan agera ifall u stöter på problemet finner du här: Härskartekninker. Många försök har gjorts att utveckla teorin om härskartekniker, men de har aldrig blivit riktigt bra. De instinktiva iakttagelser som Berit Ås gjorde 1976 håller än idag, och varje gång jag tar upp dem i en utbildning går det en susning genom gruppen, alla känner igen sig mycket väl. Vi kan alla berätta historier om hur vi blivit utsatta för härskartekniker, men det jag tycker är viktigast är att lära sig att se upp, så att vi själva råkar utsätta andra. De flesta härskarteknikerna utförs inte av elakhet, de bara råkar uppstå när vi inte tänker oss för. Det viktigaste att tänka på är ju såklart: är du säker på att du behandlar alla människor med samma respekt som du vill att de ska ha för dig?