Genom sig själv känner man andra

2010-08-03 av Jenny Åkerblom. Inga kommentarer ».

Så brukar vi säga, men det är ju inte sant. Alldeles för ofta tror vi att vi känner andra och att de fungerar precis som vi. Om man tar det här med inlärande som ett exempel. Här funkar vi helt olika, en del koncentrerar sig bäst om det är sorligt och stökigt omkring dem, medan andra vill ha lugn och ro. På mina internlärarutbildningar brukar deltagarna få göra små enkla test – för om man inte vet att andra fungerar annorlunda än man själv, hur ska man då kunna förmedla kunskap på mest effektiva sätt?

Testet finns här: Övningshäfte lärstilar