Hur får man folk mera aktiva?

2010-07-27 av Jenny Åkerblom. Inga kommentarer ».

Så förvånad jag blev första gången jag upptäckte att det fanns en massa förtvivlade chefer därute. De visste med sig att de förväntades få sina medarbetare aktiva och engagerade. Att ett självklart krav på chefen är att hon/han ska vara entusiasmerande och engagerande. Och de ville de såklart gärna vara, men de visste inte hur. Det som var självklart för mig i min pedagogiska värld visade sig, som oftast med självklarheter, vara sånt jag lärt mig på vägen. Metoder, övningar och sätt att engagera grupper. Sånt kommer man ju inte på själv! Så jag sprang hem och rafsade ner första bästa tankar i ett kompendium. Det finns mycket mer att säga och göra, men det är en bra början! TIPSaktivera medarbetare